o +
GeneWeb

Base de dades genealògica

Podeu seleccionar una altre llengua, hi ha disponibles les següents:
africà bg br català xec danès alemany anglès esperanto castellà estó finlandès francès hebreu islandès italià letó holandès norueg polac portuguès brasiler ro rus eslovè suec Xinès
Eskeland.net
La base de dades "ALLE" conté actualment 29.522 persones.
Clau, per accés amic o administrador:
Per navegar en aquesta base, podeu fer la vostra recerca:

(tots els títols)
...
(tots els llocs)
- pel llistat de tots els per
- per lloc / cognom - naixement - defunció - casament -
També podeu consultar
Hi ha hagut 9.823.229 consultes, de les quals 125.836 en aquesta pàgina, des del 8 de maig de 2020.
Si el vostre navegador no actualitza automàticament les pàgines modificades (obligant-vos a fer actualitzar manualment la pàgina), proveu de navegar des d'aquest altre lloc.
Lèxic