Christopher Carl Friderich Seyffarth

Chirurgus Practicus

Huwelijken en kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderenNotities

Seyffarths krønike ; en innvandrers erfaringer i Norger 1788-1813 samt et bidrag til avklaring av slekten Seyffarths opprinnesle, vekst og spredning
Seyffarths krønike ; en innvandrers erfaringer i Norger 1788-1813 samt et bidrag til avklaring av slekten Seyffarths opprinnesle, vekst og spredning