Mons Lie

sorenskriver

Foreldre

Ekteskap og barn, barnebarna, oldebarna

Søsken

Forfedre

Foreldrene

Jonas Lie , regimentkvartermester 1777-1820   Ida Sofie Strøm 1780-1813
|
2
  |
3|
  Mons Lie , sorenskriver 1803-1881


Notater

Informasjon fra internet
Informasjon fra internet