Henrich de Rytter
- Grener -

^^

Til besteforeldrene.

[help surname branch].

Etternavn [nb branches] Sted Dato
Størch 1 Bergen, Hordaland, -Norge -1745
de Rytter 1 1709-1761
von der Lippe 1 Bergen, Hordaland, -Norge 1702-1772