Lars Olson Kalberg
- Grener -

^^

Til oldeforeldrene.

[help surname branch].

Etternavn [nb branches] Sted Dato
x 1 1725-1817
x 2 -1725