Jacob de Rytter
- Grener -

^^

Til oldeforeldrene.

[help surname branch].

Etternavn [nb branches] Sted Dato
Størch 1 Bergen, Hordaland, -Norge -1745
de Rytter 1 Stavanger, Rogaland, -Norge 1709-1807
von der Lippe 1 Bergen, Hordaland, -Norge 1702-1772