Peder Klow
- Grener -

^^

Velg generasjon.

[help surname branch].

Etternavn [nb branches] Sted Dato
Klow 1 Stavanger, Rogaland, -Norge 1764-1824