Etterkommere av Henrich Jacobsen von der Lippe

^^

Farge