M
^^

Sven Sivertson Tjøtta

Foreldre

Ekteskap og barn

Notater

Sven budde på farsgarden som han fekk skøyte på tgl. 05.07.1879. Matr. 1906: Brukar av gardsnr. 18 brn. 6 av skyld 1,66 mark. Matr. 1899: Brukar av gardsnr. 18/6, skyld 1,66 men då med løpenr 90a, og skylda var 4 ort, 4 skilling. Folketelling 1900: Brukar av 18/6 med kona og to born.

Slektskapsberegning (R)
...