M
^^

Lars Olson Hadland

Foreldre

Notater

Var vannfør.

Slektskapsberegning (R)
...