K
^^

Jørgine Josefson Line

Jørgine Josefson /Abeland/

Foreldre

Ekteskap og barn

Slektskapsberegning (R)
...