M
^^

Henning Henrichsen Smith

Ekteskap og barn

Notater

Hadde tre barn.
Familien Kielland med dens kognatiske ascendents

Slektskapsberegning (R)
...