M
^^

Jacob de Rytter

Foreldre

Ekteskap og barn

Notater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents

Slektskapsberegning (R)
...