K
^^

Anna de Rytter

Anna /Kielland/

Foreldre

Ekteskap og barn

Notater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents

Slektskapsberegning (R)
...