K
^^

Anna Godtzen

Foreldre

Notater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents

Slektskapsberegning (R)
...