Forfedre til x x

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med x x som Anenummer.

...