Forfedre til Olai Josefson Line

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Olai Josefson Line som Anenummer.

...