Forfedre til Helge Pederson Njærheim

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Helge Pederson Njærheim som Anenummer.

...