Forfedre til Lars Olson Kalberg

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Lars Olson Kalberg som Anenummer.

...