Forfedre til Malena Larsdtr. Skjelset (Malena Larsdtr. /Dybing/ )

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Malena Larsdtr. Skjelset som Anenummer.

...