Forfedre til Ola Larson Skjelset

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Ola Larson Skjelset som Anenummer.

...