Forfedre til Lars Olson Skjelset

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Lars Olson Skjelset som Anenummer.

...