Forfedre til Anna de Rytter (Anna /Kielland/ )

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Anna de Rytter som Anenummer.

...