Forfedre til Jacob de Rytter Kielland

^^


- Sosa base

- Farge 

Navigering med Jacob de Rytter Kielland som Anenummer.

...