Maria Hiort

Maria /de Rytter/

Foreldre

Ekteskap og barnNotater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents