Anna de Rytter

Anna /Kielland/

Foreldre

Ekteskap og barnNotater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents