Jacob de Rytter

Foreldre

Ekteskap og barnNotater

Familien Kielland med dens kognatiske ascendents