Orm Biørnsen Eskeland

Orm /Biørnsen/

Ekteskap og barnNotater

Skifteregister på Statsarkivet i Kristiansand