Hans Jonason Husvegg

Anenummer: 1

Ekteskap og barnNotater

Gards- og ættesoge for Hå II, Varhaug og Vigrestad
Gards- og ættesoge for Hå II, Varhaug og Vigrestad