Sven Sivertson Tjøtta

Foreldre

Ekteskap og barn, barnebarna, oldebarna

Søsken

Forfedre

Oldeforeldrene

Ommund Olson Kyllingstad 1754-   Guri Svensdtr. Fjermestad 1754-   Sivert Asbjørnson Todneim 1739-1819   Maren Elisabet Hansdtr. Hammer 1739-1824   Ljøde Eivindson Fotland 1749-1830   Laurense Jonsdtr. Horpestad 1752-1839   Ola Olson Høyland ca 1741-1881   Malena Henriksdtr. Håland 1745-
|
8
  |
9
  |
10
- 1764 - |
11
  |
12
  |
13
  |
14
  |
15 


 


 


|   |   |   |

Besteforeldrene

Sven Ommundson Tjøtta 1778-1839   Bergitte Sivertsdtr. Skeie 1778-1849   Eivind Ljødeson Anda 1782-1834   Laurense Olsdtr. Høyland 1788-1865
|
4
- 1810 - |
5
  |
6
- 1811 - |
7 


|   |

Foreldrene

Sivert Svenson Tjøtta 1814-1878   Malena Eivindsdtr. Anda 1817-1903
|
2
- 1850 - |
3|
  Sven Sivertson Tjøtta 1851-1931


Notater

Sven budde på farsgarden som han fekk skøyte på tgl. 05.07.1879. Matr. 1906: Brukar av gardsnr. 18 brn. 6 av skyld 1,66 mark. Matr. 1899: Brukar av gardsnr. 18/6, skyld 1,66 men då med løpenr 90a, og skylda var 4 ort, 4 skilling. Folketelling 1900: Brukar av 18/6 med kona og to born.