x x

Foreldre

Ekteskap og barn, barnebarna, oldebarna

Forfedre

Foreldrene

x x   x x
|
2
  |
3|
  x x