Michael Severinsen Leigh

Ekteskap og barn, barnebarna, oldebarnaNotater

Student fra København 19/6 1675, bacc. 27/6 1677, 15/12 1683 viserektor og s9/3 1684 rektor i Stavanger, og pastor til Malde, kannik, 9/6 1684 magister, 14/6 1697 lektor i Kristiansand med brev 15. s.m. på Tved eller Søgne prestekall, assessor i konsistorialretter; teologisk forfatter.
Familien Kielland med dens kognatiske ascendents