Ragnhild Josefsdtr. Line

Ragnhild Josefsdtr. /Oma/

Foreldre

Ekteskap og barn

Søsken

Forfedre til besteforeldrene

    +---- Josef Josefson Bokneberg ca 1765-1840
==== Ragnhild Josefsdtr. Line ca 1791-
    |    +---- Jon Jonson Line 1732-
    +---- Anna Jonsdt. Line 1759-1836
         +---- Karen Johannesdtr. Tunheim 1738-