Reinhardt Olson Njå

Foreldre

Ekteskap

Søsken

Forfedre til oldeforeldrene

    +---- Ola Olson Oma 1782-1836
==== Reinhardt Olson Njå 1833-
    |    +---- Josef Josefson Bokneberg ca 1765-1840
    +---- Ragnhild Josefsdtr. Line ca 1791-
         |    +---- Jon Jonson Line 1732-
         +---- Anna Jonsdt. Line 1759-1836
              +---- Karen Johannesdtr. Tunheim 1738-


Notater

Skipstømmermann i Stavanger og kalla seg Reinhardt Olsen. han var ein del med i kommunalt arbeid.