x x

Foreldre

Søsken

Forfedre til foreldrene

    +---- Ole Sørensen Smeland 1580-1665
==== x x
    +---- x x