Hilleborg Bugge 1662-


Hilleborg /Qvislin/

Født i 1662
   (far 53 år)
Død

Notater

Slægten Bugge i Danmark og Norge

Foreldrene, besteforeldrene

     ♦ Christen Bugge †1645
     - x x
Jens Bugge ca 1609-1671
- x x

Søsken

  1. x x
  2. x x
  3. x x
  4. Else ca 1656-1716
  5. Vincent ca 1658-
  6. Hilleborg 1662-
  7. Sybille 1666-

Ekteskap og barn

  1. & x x
    Gift

default templa templb templc templd templf templh templm templ502